DE REK

Er zijn verschillende manieren om met regels om te gaan. Je kunt je eraan houden, omdat het logisch is om dat te doen. Je kunt je beroepen op regels en als excuus gebruiken om je creativiteit niet aan te hoeven spreken. Je kunt je bij regels neerleggen om van het gezeur af te zijn. Maar je kunt ook op zoek gaan naar het verhaal achter de regels: wat wordt er precies mee bedoeld, welke ruimte is er om iets voor elkaar te krijgen?

Steeds meer mensen zoeken die ruimte op. Door het aantal regels te verminderen en tegenstrijdigheden in regels te voorkomen. Door ze mee te laten buigen, uitzonderingen te maken, tijdelijk op te schorten. Met de intentie om in de geest van de regels te denken, in plaats van naar de letter te handelen.

Op zoek naar een nieuw perspectief?
Er zijn gemeenten die je daar bij voor gingen.
Laat je inspireren door deze inspirerende voorbeelden.