Voorbeelden

 • Zelfbouwspeeltuin in Vinexwijk

  Bewoners van een Vinexwijk in aanbouw met weinig voorzieningen maken op een braakliggend stuk terrein een speelplaats. Maar de gemeente haalt de speeltuin zonder pardon weer weg: de veilgheid is het probleem. Waar vinden zij uiteindelijk de rek?

 • Verkoop streekproducten

  Streekproducten verkopen bij een recreatief transferium, een super idee! Maar volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Waar ligt de kans voor een ander perspectief?

 • Ondersteunen buurtinitiatief

  Een buurtbarbecue voor de hele straat! Een idee dat de gemeente toejuicht. Maar de bewoners zijn bang om een financieel risico te lopen en de gemeente ondersteunt deze initiatieven volgens de verordening niet. Hoe kan je hen helpen?

 • Verhuur jongerencentrum

  Door jongeren zelf opgezet jongerencentrum loopt naar 10 jaar terug in bezoekersaantallen. Maar er zijn wel andere ideeën om het centrum rendabel te krijgen. Die passen echter niet in het bestemmingsplan. Waar vindt men de ruimte?

 • Parkeernorm bij BSO

  Een BSO haalt en brengt kinderen met een busje van en naar huis voor de opvang. Ondanks dat er geen parkerende ouders zijn krijgt de BSO van de gemeente de opdracht om parkeerplaatsen aan te leggen. De BSO kan de kosten daarvan niet betalen. Wat nu?

 • Gemeentegrond voor initiatief

  De gemeente brengt eigen grond en vastgoed in eerste instantie op de markt. Maar wat doe je als er een maatschappelijke organisatie is die je graag ruimte wilt bieden?