Keynotes en masterclasses

Prikkelende keynotes
Met haar prikkelende keynotes en inspirerende masterclasses zorgt Boukje voor een nieuw perspectief op regels en rek. Ze houdt onze behoefte aan houvast tegen het licht, maar stelt ook de hang naar vrijheid en ruimte ter discussie. Want we willen vaak zelf niet beperkt worden door regels, maar vinden het wel handig dat ze voor de buurman gelden. We willen veiligheid, gelijkheid en snelle behandeling van dossiers, maar ook maatwerk, flexibiliteit en kunnen uitgaan van de menselijke maat. We sturen op prestaties en verantwoording en tegelijkertijd streven we naar professionele autonomie en zeggenschap op de werkvloer. Hoe gaan we als samenleving en binnen organisaties om met de spanning tussen houvast en ruimte? Hoe vinden we de balans tussen regels en rek? In haar keynotes (variërend van 30 – 90 minuten) adresseert Boukje dit soort vragen en gaat ze op maat in op jouw dilemma’s. Met een flinke dosis creativiteit, een enorme hoeveelheid aanstekelijke energie en talloze voorbeelden laat ze zien dat het echt anders kan.

  • balanceren tussen houvast en ruimte
  • ruimte voor maatwerk en de menselijke maat
  • regelangst en rekzucht
  • professionele autonomie en persoonlijke leiderschap

Verdiepende masterclasses
Meer de diepte of juist de breedte in? Boukje heeft diverse masterclasses ontwikkeld, van een dagdeel tot een hele dag, of als onderdeel van een heisessie of uitgebreider ontwikkeltraject. De masterclasses kunnen verschillende vormen hebben, afhankelijk van of je behoefte hebt aan verbreding (meer collega’s betrekken) of verdieping (met 1 team aan de slag, of verdieping op inhoud). Hieronder een aantal mogelijkheden.

Masterclass 1: #hetkananders
We voelen ons vaak verlamd door regels. We snakken naar ademruimte, en ervaren institutionele onmacht. Het ontbreekt aan vertrouwen dat het lukt om ruimte te creëren. Maar het kan echt anders. Aan de hand van de zeven rekstrategieën die Boukje ontwikkeld heeft en talloze voorbeelden laat ze je zien hoe je zelf de rek op kunt zoeken. Want er is altijd veel meer mogelijk dan je denkt. 

Masterclass 2: Veranderen is (niet zo) moeilijk
Vaak kom je boordevol ideeën terug van een bijeenkomst of congres, maar zinkt de moed je al snel in de schoenen. In je eigen hoofd borrelen de mitsen en maren op, en anders zijn het wel je collega’s die beren op de weg zien. In deze masterclass beschrijft Boukje de meest voorkomende beren en gaat ze die met respect en humor te lijf. Want een beer op de weg hoeft niet meteen het einde van de route te betekenen.

Masterclass 3: Ontregelen kun je zèlf
Geïnspireerd om aan de slag te gaan met ontregelen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Boukje weet het wel en neemt jou en je team stap voor stap mee in een concrete ontregelaanpak. Een masterclass waarin persoonlijk leiderschap en professionele autonomie centraal staan. En waarin de wijsheid van de werkvloer volop benut én geborgd wordt.

Special case: Ontknoopsessie
Zit je met een specifieke casus waar je niet uitkomt? Omdat er te veel regels en belangen samenkomen. Of omdat het niet lukt om het gesprek te voeren over waar het eigenlijk over moet gaan. Boukje helpt je graag om doorbraken te realiseren. 

Meer over Boukje Keijzer

Boukje Keijzer

Dr. Boukje Keijzer is als adviseur en procesbegeleider al ruim 20 jaar actief in de publieke sector. Sinds 2010 is ze directeur van 7Zebra’s, een creatief adviesnetwerk dat zich richt op het realiseren van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Van daaruit ontwikkelde ze een methodiek om meer mogelijk maken door de rek in de regels te vinden.

Inmiddels is Boukje een veelgevraagd spreker over dit onderwerp en heeft ze tientallen organisaties geholpen bij het vinden van ruimte in de regels. Gericht op cultuurverandering, maar vooral ook op het realiseren van doorbraken in concrete casussen of werkgebieden. Met de Ontregelbus trok ze twee jaar lang in opdracht van het Ministerie van VWS het land in om zorginstellingen te helpen met ontregelen.

Van oorsprong is Boukje communicatiewetenschapper en (gepromoveerd) sociaal psycholoog. Haar proefschrift (2002) had als titel Changing perspectives, een motto dat als rode draad door haar carrière loopt.

Wil je Boukje boeken als spreker voor een keynote of masterclass? Neem dan contact met ons op!