Equality vs. Equity

Een belangrijke reden om regels op te stellen is om gelijkheid tussen mensen te garanderen. Maar daarvoor moet wel eerst de uitgangssituatie gelijk zijn. In het boek wordt dit geïllustreerd door het verschil tussen equality en equity te beschrijven. Dit plaatje laat de complete dynamiek zien.