Op pad met de Ontregelbus

Boukje Keijzer en José Boom trekken met de Ontregelbus door het land en denken met je mee over hoe het anders kan. Met verrassende invalshoeken en creatieve oplossingen helpen ze je te ontsnappen uit het regelwoud. Ze prikkelen, dagen uit, denken mee, en schetsen een aanlokkelijk perspectief, dat ook bereikbaar is. Daarbij zetten ze de beproefde ontregelmethodiek in die Boukje in haar boek beschrijft. Stap voor stap wordt zo toegewerkt naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn.

Ontrafelen, ontregelen, ontknopen

Een traject met de Ontregelbus bestaat meestal uit een aantal stappen. In het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een enthousiaste start en (bestuurlijke) borging van de verschillende ontregelacties. Vervolgens organiseren we drie sessies van ongeveer een dagdeel met mensen van de werkvloer, later aangevuld met inhoudelijk specialisten en verantwoordelijke managers.

Ontrafelen

  • Welke regels worden als beperkend ervaren en welke wil je met stip aanpakken?
  • Wat voor soort regels zijn het en wie heeft ze opgesteld?
  • Wat proberen we eigenlijk te regelen met deze regels? En lukt dat ook een beetje?

“Wat een verademing! Van de 30 dingen die we vorige keer in kaart brachten, is al meer dan de helft opgelost of aangepakt. Blijkbaar kan het wél anders.”

Ontregelen

  • Welke rekstrategieën bieden ruimte in de regels?
  • Hoe kunnen we ze toepassen op de top 3?
  • Welke rek gaan we toepassen?

“De methodiek helpt goed om te clusteren. Die focus levert veel op voor de issues waar het om draait.”

Ontknopen

  • Wat weerhoudt ons om de rek op te zoeken?
  • Welke beren op de weg komen we tegen en hoe verjagen we die?
  • Hoe zorgen we dat we de ontregelbeweging gaande houden?

“De methode is makkelijk in gebruik en helpt echt met ontregelen.”

Uiteraard wordt bij elk traject maatwerk toegepast, zodat Boukje en José optimaal kunnen aansluiten bij de ontregelervaring die er al is en de behoeften van de organisatie. Ze zijn gedurende een traject ook inzetbaar als ontregelcoach of bij het opleiden en begeleiden van interne ontregelaars. Interesse om de Ontregelbus in te zetten in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

“Enthousiast team, stralen energie uit en zorgen ervoor dat mensen zich gehoord voelen en kritisch blijven.”

Subsidieregeling Ontregelen in de zorg

Werk je in de zorg en wil je aan de slag met ontregelen? Dan kun je aanspraak maken op een subsidieregeling waarbij 75% van de inzet van de Ontregelbus gedekt kan worden. We helpen je graag bij de aanvraag en verantwoording van deze subsidie. De nieuwste aanvraagronde loopt van 1 tot 31 maart 2023, daarna is er in november 2023 een laatste kans om hier aanspraak op te maken.

Meer weten over de Ontregelbus?

De afgelopen jaren reden we in opdracht van het ministerie van VWS met een Ontregelbus rond. Met resultaat! We hebben diverse organisaties kunnen helpen met de aanpak van hun eigen regels. In de eindrapportage lees je er alles over.