OPREKHULP NODIG?

De overgang van een sturende of regisserende overheid naar een faciliterende overheid gaat niet zonder slag of stoot. Vaak loopt de dynamiek van de leefwereld vast op de starheid van de systeemwereld. De praktijk is weerbarstiger dan de mooi verwoorde ambities in coalitieakkoorden en beleidsplannen. DE REGELS EN DE REK kan hulp bieden om van woorden daden te maken en tot concrete verandering te komen. Van klein en eenmalig tot veelomvattend en duurzaam.

DE REGELS EN DE REK biedt

  • oversteekplekken waar leefwereld en systeemwereld elkaar kunnen vinden
  • concrete invulling van begrippen als de faciliterende overheid of overheidsparticipatie
  • aansluiting op de lokale politiek-bestuurlijke context
  • betrokkenheid van maatschappelijke partners om samen ruimte te creëren voor initiatief
  • coaching on the job in plaats van training in een zaaltje
  • op basis van eigen casuïstiek, uit de eigen dagelijkse werkpraktijk
  • als onderdeel van bredere organisatieontwikkeling en cultuurverandering
  • intervisie met elkaar, zodat je je samen verder ontwikkelt

Kan jouw organisatie wel wat hulp gebruiken of wil je gewoon een keer vrijblijvend met ons sparren over hoe het anders kan? Neem contact met ons op!