Gemeentegrond voor initiatief

De gemeente brengt eigen grond en vastgoed in eerste instantie op de markt. Maar wat doe je als er een maatschappelijke organisatie is die je graag ruimte wilt bieden?

Situatie

De Voedselbank is op zoek naar een terrein om nutstuinen te gaan ontwikkelen: waar vrijwilligers voedsel kunnen verbouwen voor de cliënten van de Voedselbank. Daar had de gemeente geen plek voor: gemeentelijke grond wordt in eerste instantie op de markt gebracht.

Regel 

In het vastgoed- en grondbeleid van de gemeente staat dat nieuwe stukken braakliggend terrein die in eigendom zijn van de gemeente op de markt worden aangeboden.

Rek 

De gemeente bleek enkele tijd later in haar maag te zitten met een stuk grond dat commercieel moeilijk te slijten was. De Voedselbank vond het perceel wel interessant en inmiddels is er een huurovereenkomst getekend.