bestemmingsplan

  • Verkoop streekproducten

    Streekproducten verkopen bij een recreatief transferium, een super idee! Maar volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Waar ligt de kans voor een ander perspectief?

  • Verhuur jongerencentrum

    Door jongeren zelf opgezet jongerencentrum loopt naar 10 jaar terug in bezoekersaantallen. Maar er zijn wel andere ideeën om het centrum rendabel te krijgen. Die passen echter niet in het bestemmingsplan. Waar vindt men de ruimte?

  • Gemeentegrond voor initiatief

    De gemeente brengt eigen grond en vastgoed in eerste instantie op de markt. Maar wat doe je als er een maatschappelijke organisatie is die je graag ruimte wilt bieden?