Verkoop streekproducten

Streekproducten verkopen bij een recreatief transferium, een super idee! Maar volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Waar ligt de kans voor een ander perspectief?

Situatie

Bij een recreatief transferium dat dienst doet als ingang van de snelweg naar natuur en recreatie, wilde men de verkoop van streekproducten (wijn, bier, eieren, etc.) van veelal lokale boeren mogelijk maken. Een ondernemer wilde hier instappen, maar kreeg geen toestemming voor een bestemming detailhandel langs de snelweg. In Nederland zijn, anders dan in andere Europese landen, winkels langs de snelweg niet toegestaan.

Regel

Bestemmingsplan laat detailhandel langs de snelweg niet toe. Dit is landelijk beleid voor uniforme bestemmingsplannen. Detailhandel is alleen toegestaan in kernwinkelgebieden.

Rek

Gemeente gaat op zoek naar een oplossing waarbij ook voor lokale winkeliers in de winkelgebieden duidelijk wordt dat hier geen concurrentie langs de snelweg ontstaat.

De oplossing bleek te zijn: noem het geen bestemming “Detailhandel” maar bestemming “Recreatie – Streektransferium” met specifieke regels voor:

  • het toestaan van ondersteunende detailhandel;
  • het assortiment met minimaal 50 % streekproducten;
  • de productie van streekproducten op maximaal 40 km van de locatie.

Alle belanghebbende partijen konden zich hier goed in vinden. Het bestemmingsplan kon snel worden vastgesteld, en inmiddels exploiteert een ondernemer er de kanoverhuur, het restaurant en de streekwinkel.