Ondersteunen buurtinitiatief

Een buurtbarbecue voor de hele straat! Een idee dat de gemeente toejuicht. Maar de bewoners zijn bang om een financieel risico te lopen en de gemeente ondersteunt deze initiatieven volgens de verordening niet. Hoe kan je hen helpen?

Situatie

Twee bewoonsters van een wijk waar mensen elkaar nog maar in beperkte mate kennen willen een buurtbarbecue organiseren en kloppen bij de wijkregisseur aan voor subsidie. De voorwaarden voor het leefbaarheidsbudget zijn echter aangepast en de gemeente ondersteunt geen buurtbarbecues meer. De wijkregisseur juicht het initiatief toe, maar kan geen geld toezeggen.

Regel

Verordening leefbaarheidsbudget staat geen subsidie voor een buurtbarbecue toe.

Rek

De wijkregisseur kiest voor een andere variant: hij ondersteunt de initiatiefnemers met adviezen over hoe ze het aan kunnen pakken en wie ze nog meer om hulp kunnen vragen (o.a. de woningcorporatie). Daarnaast staat de gemeente garant voor een eventueel tekort van max 150 euro – zodat de buurtbewoners zelf het risico durven nemen om de barbecue te organiseren. De buurtbarbecue wordt een groot succes en de garantstelling blijkt niet nodig te zijn.