sociaal

 • Gezond eten, gezonde bedrijfsvoering

  Een groep bewoners runt een buurtkantine, waar samen waar ze samen gezond en lekker eten (leren) koken. Zij willen grotendeels zonder subsidie draaien en daarom willen zij ook eten verkopen. Daar hebben ze een horeca-vergunning voor nodig en die wordt niet afgegeven in deze straat. Hoe werd dit mooie initiatief toch mogelijk?

 • Mantelzorg moet mogen

  Een gemeente wil stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen sociale omgeving. Wat nu als iemand zijn zieke ouders in een tweede huisje in zijn tuin wil laten wonen? Volgens het bouwbesluit mag dat niet. Waar vindt de gemeente toch de ruimte?

 • Wijkteam zonder mandaat

  Het WMO-team van de gemeente werkt al jaren naar ieders tevredenheid. Maar dan blijkt dat de werkzaamheden niet passen binnen het huidige mandaat van het team. Wat nu?

 • Ondersteunen buurtinitiatief

  Een buurtbarbecue voor de hele straat! Een idee dat de gemeente toejuicht. Maar de bewoners zijn bang om een financieel risico te lopen en de gemeente ondersteunt deze initiatieven volgens de verordening niet. Hoe kan je hen helpen?

 • Verhuur jongerencentrum

  Door jongeren zelf opgezet jongerencentrum loopt naar 10 jaar terug in bezoekersaantallen. Maar er zijn wel andere ideeën om het centrum rendabel te krijgen. Die passen echter niet in het bestemmingsplan. Waar vindt men de ruimte?