Mantelzorg moet mogen

Een gemeente wil stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen sociale omgeving. Wat nu als iemand zijn zieke ouders in een tweede huisje in zijn tuin wil laten wonen? Volgens het bouwbesluit mag dat niet. Waar vindt de gemeente toch de ruimte?

De situatie

Een gemeente wil stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen sociale omgeving. Mantelzorgwoningen die bijvoorbeeld in de tuin van kinderen geplaatst worden, zijn in opkomst en bieden veel mogelijkheden om dure verpleegzorg voor ouderen te voorkomen. Volgens het bestemmingsplan en het provinciale streekplan past dat alleen niet en verdere verstedelijking door uitbreiding van het aantal zorgwoningen is ongewenst. Ook moet een zorgwoning aan allerlei eisen voldoen die een snelle oplossing voor slechter wordende ouders of andere familieleden in de weg staat.

De regel

Volgens het Bouwbesluit moet een zorgwoning aan allerlei eisen voldoen. De Inspectie controleert hier streng op. Het bestemmingsplan en provinciale streekplan staan extra woningen niet toe. Maar in de beleidsnota staat juist dat de gemeente mantelzorgwoningen wil stimuleren.

De rek

Het college neemt de beleidsambities als uitgangspunt: meer mantelzorgwoningen is wat we willen. Met het nodige lef wordt een opvallende manier gevonden om dit te bereiken met tijdelijke gedoogvergunningen.

Categorieën