wet

  • Gezond eten, gezonde bedrijfsvoering

    Een groep bewoners runt een buurtkantine, waar samen waar ze samen gezond en lekker eten (leren) koken. Zij willen grotendeels zonder subsidie draaien en daarom willen zij ook eten verkopen. Daar hebben ze een horeca-vergunning voor nodig en die wordt niet afgegeven in deze straat. Hoe werd dit mooie initiatief toch mogelijk?

  • Mantelzorg moet mogen

    Een gemeente wil stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen sociale omgeving. Wat nu als iemand zijn zieke ouders in een tweede huisje in zijn tuin wil laten wonen? Volgens het bouwbesluit mag dat niet. Waar vindt de gemeente toch de ruimte?