Gezond eten, gezonde bedrijfsvoering

Een groep bewoners runt een buurtkantine, waar samen waar ze samen gezond en lekker eten (leren) koken. Zij willen grotendeels zonder subsidie draaien en daarom willen zij ook eten verkopen. Daar hebben ze een horeca-vergunning voor nodig en die wordt niet afgegeven in deze straat. Hoe werd dit mooie initiatief toch mogelijk?

De situatie

Een groep bewoners runt een buurtkantine, waar ze samen gezond en lekker eten (leren) koken en verkopen, onder leiding van een profkok uit de buurt. Ook vinden er andere activiteiten plaats, zoals exposities, kinderwerk, ontmoeting en dialoog. De bedoeling is dat door de verkoop van voedsel, een groot gedeelte van het initiatief zonder subsidie kan draaien na twee opstartjaren. Voor het rendabel maken van het initiatief en het creëren van werkgelegenheid is alleen een horecavergunning nodig. Echter, in de betreffende straat worden geen horecavergunningen vergeven.

De regel

Voor het betreffende pand kan geen horecavergunning afgegeven worden, omdat in de betreffende straat geen uitbreiding van horeca toegestaan wordt. Dit naar aanleiding van veel foute horeca in het verleden en de overlast daarvan.

De rek

Er is op twee manieren gezocht naar mogelijkheden voor rek. Dichtbij de beoogde straat komt een pand vrij dat eigendom is van de gemeente. Dit pand is wel geschikt te maken voor horeca. De initiatiefnemers kunnen ook goed uit de voeten met dit pand. Door de context te verbreden komen andere oplossingen in beeld die het initiatief wel mogelijk maken. Een kijkje nemen op locatie was daarbij doorslaggevend.

De andere route die verkend wordt betreft een aanpassing van de regels. De horecavergunning wordt dan niet gekoppeld aan een pand, maar aan een initiatief. Nu kan een afgegeven horecabestemming voor de eeuwigheid op een pand blijven zitten. Koppel je het aan het initiatief en een ondernemer redt het niet, dan vervalt de horecavergunning.

 

Categorieën