Wijkteam zonder mandaat

Het WMO-team van de gemeente werkt al jaren naar ieders tevredenheid. Maar dan blijkt dat de werkzaamheden niet passen binnen het huidige mandaat van het team. Wat nu?

De situatie

Een gemeente werkt al een aantal jaren met een Wmo-team. In de praktijk blijkt dit prima te werken en heeft iedereen een rolverdeling en taakinvulling gevonden die aansluit bij de praktijk. Die werkwijze blijkt echter nogal anders te zijn dan beschreven in het mandaatregister met de formele mandaten van het team. Deze zijn veel beperkter dan de feitelijke werkzaamheden die de teamleden al jaren uitvoeren. De teamleden functioneren daarmee al jaren feitelijk zonder officieel mandaat voor hun werkzaamheden.

De regel

Volgens het mandaatregister van het Wmo-team mogen teamleden bepaalde handelingen niet verrichten die ze – naar ieders tevredenheid – in de praktijk wel uitvoeren.

De rek

Als de leidinggevende erachter komt dat de mandaten niet aansluiten bij de werkwijze besluit hij tijdelijk de situatie te gedogen, tot de aanpassing van het mandaatregister (die binnen enkele maanden al gepland staat). Op basis van de ervaringen wordt het mandaatregister aangepast aan de goed werkende praktijk. Die wordt daarmee feitelijk gelegaliseerd.

Categorieën