richtlijn

  • Wijkteam zonder mandaat

    Het WMO-team van de gemeente werkt al jaren naar ieders tevredenheid. Maar dan blijkt dat de werkzaamheden niet passen binnen het huidige mandaat van het team. Wat nu?

  • Parkeernorm bij BSO

    Een BSO haalt en brengt kinderen met een busje van en naar huis voor de opvang. Ondanks dat er geen parkerende ouders zijn krijgt de BSO van de gemeente de opdracht om parkeerplaatsen aan te leggen. De BSO kan de kosten daarvan niet betalen. Wat nu?