Verhuur jongerencentrum

Door jongeren zelf opgezet jongerencentrum loopt naar 10 jaar terug in bezoekersaantallen. Maar er zijn wel andere ideeën om het centrum rendabel te krijgen. Die passen echter niet in het bestemmingsplan. Waar vindt men de ruimte?

Situatie

Ruim 10 jaar geleden hebben jongeren een eigen jongerencentrum kunnen realiseren met o.a. subsidie van de gemeente. Het gebruik is erg teruggelopen naar 2-3 keer per jaar. De exploitatie is daardoor negatief geworden. Het gebouw is geschikt voor meerdere soorten gebruik, maar het bestemmingsplan staat alleen jeugd- en jongerengebruik toe. Als het geen jongerencentrum meer is moet de lening te worden terugbetaald.

Regel

Bestemmingsplan staat alleen gebruik voor maatschappelijke doeleinden toe. Lening dient te worden terugbetaald bij ander gebruik.

Rek

De beheersstichting en de gemeente gaan om tafel om te zoeken naar oplossingen voor het gebruik en de exploitatie. Er zijn meerdere gegadigden voor het gebouw. Het bestemmingsplan wordt aangepast op meerdere toekomstige gebruikers. De aflossing van de lening wordt bekeken in het licht van het toekomstige gebruik.