leefbaarheidsbudget

  • Ondersteunen buurtinitiatief

    Een buurtbarbecue voor de hele straat! Een idee dat de gemeente toejuicht. Maar de bewoners zijn bang om een financieel risico te lopen en de gemeente ondersteunt deze initiatieven volgens de verordening niet. Hoe kan je hen helpen?