verordening

  • Moestuin zonder regels

    Een braakliggend terrein. Zonde! Een bewoner start er een moestuin. En dat wordt zo'n succes dat er uiteindelijk 80 mensen aansluiten. Een hechte community, maar geen organisatievorm. Volgens de gemeentelijke verordening mag dat niet. Hoe lossen zij dit op?