Categoriearchief: Geen categorie

Op pad met de Ontregelbus

Boukje Keijzer en José Boom trekken met de Ontregelbus door het land en denken met je mee over hoe het anders kan. Met verrassende invalshoeken en creatieve oplossingen helpen ze je te ontsnappen uit het regelwoud. Ze prikkelen, dagen uit, denken mee, en schetsen een aanlokkelijk perspectief, dat ook bereikbaar is. Daarbij zetten ze de beproefde ontregelmethodiek in die Boukje in haar boek beschrijft. Stap voor stap wordt zo toegewerkt naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn.

Ontrafelen, ontregelen, ontknopen

Een traject met de Ontregelbus bestaat meestal uit een aantal stappen. In het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een enthousiaste start en (bestuurlijke) borging van de verschillende ontregelacties. Vervolgens organiseren we drie sessies van ongeveer een dagdeel met mensen van de werkvloer, later aangevuld met inhoudelijk specialisten en verantwoordelijke managers.

Ontrafelen

  • Welke regels worden als beperkend ervaren en welke wil je met stip aanpakken?
  • Wat voor soort regels zijn het en wie heeft ze opgesteld?
  • Wat proberen we eigenlijk te regelen met deze regels? En lukt dat ook een beetje?

“Wat een verademing! Van de 30 dingen die we vorige keer in kaart brachten, is al meer dan de helft opgelost of aangepakt. Blijkbaar kan het wél anders.”

Ontregelen

  • Welke rekstrategieën bieden ruimte in de regels?
  • Hoe kunnen we ze toepassen op de top 3?
  • Welke rek gaan we toepassen?

“De methodiek helpt goed om te clusteren. Die focus levert veel op voor de issues waar het om draait.”

Ontknopen

  • Wat weerhoudt ons om de rek op te zoeken?
  • Welke beren op de weg komen we tegen en hoe verjagen we die?
  • Hoe zorgen we dat we de ontregelbeweging gaande houden?

“De methode is makkelijk in gebruik en helpt echt met ontregelen.”

Uiteraard wordt bij elk traject maatwerk toegepast, zodat Boukje en José optimaal kunnen aansluiten bij de ontregelervaring die er al is en de behoeften van de organisatie. Ze zijn gedurende een traject ook inzetbaar als ontregelcoach of bij het opleiden en begeleiden van interne ontregelaars. Interesse om de Ontregelbus in te zetten in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

“Enthousiast team, stralen energie uit en zorgen ervoor dat mensen zich gehoord voelen en kritisch blijven.”

Subsidieregeling Ontregelen in de zorg

Werk je in de zorg en wil je aan de slag met ontregelen? Dan kun je aanspraak maken op een subsidieregeling waarbij 75% van de inzet van de Ontregelbus gedekt kan worden. We helpen je graag bij de aanvraag en verantwoording van deze subsidie. De nieuwste aanvraagronde loopt van 1 tot 31 maart 2023, daarna is er in november 2023 een laatste kans om hier aanspraak op te maken.

Meer weten over de Ontregelbus?

De afgelopen jaren reden we in opdracht van het ministerie van VWS met een Ontregelbus rond. Met resultaat! We hebben diverse organisaties kunnen helpen met de aanpak van hun eigen regels. In de eindrapportage lees je er alles over.

Een optimistische kijk op regels

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift dat graag bericht over mensen en ideeën die de wereld veranderen. Laura Boeters interviewde me over mijn visie op regels en rek en maakte daar dit mooie artikel van.

Wat vinden de lezers ervan?

“Zo ga ik ook van regels houden”.

“Boukje Keijzer heeft een fijn praktisch boek geschreven over hoe je kunt balanceren tussen ruimte en houvast in organisaties.”

“Wat mij erg aanspreekt is dat Boukje Keijzer nadrukkelijk aangeeft wat jij en wij allemaal zélf aan het ervaren van regeldruk kunnen doen. Elk hoofdstuk biedt vele praktijkvoorbeelden en eindigt met een opdracht, om iets te gaan DOEN met de regels en de rek. “

“Dat klinkt allemaal heel plastisch en avontuurlijk, en zo is dit boek ook geschreven: het is boeiende kost!”

Een paar quotes uit de enthousiaste expertrecensies die de afgelopen weken zijn verschenen over De regels en de rek bij Managementboek. Voor als je nog mocht twijfelen of je het aan moet schaffen.. Niet twijfelen, doen!

Er is veel meer mogelijk dan je denkt!

Een mooi, vrolijk gesprek met Summer Koster en Mandy Peper van Sociaal Domein Online. Over Boukje haar missie om mensen te laten ervaren dat er veel meer mogelijk is dan ze denken. En over hoe je als professional meer ruimte kunt creëren zonder het broodnodige houvast te verliezen. Het was inspirerend om onze ervaringen met regels en rek in het sociaal domein uit te wisselen. Luister maar!

Equality vs. Equity

Een belangrijke reden om regels op te stellen is om gelijkheid tussen mensen te garanderen. Maar daarvoor moet wel eerst de uitgangssituatie gelijk zijn. In het boek wordt dit geïllustreerd door het verschil tussen equality en equity te beschrijven. Dit plaatje laat de complete dynamiek zien.

Regels in tijden van nood

Eén van de dingen die de coronacrisis zichtbaar heeft gemaakt is dat onder druk alles vloeibaar wordt. Ook onze omgang met regels. Veel regels bleken in tijden van nood helemaal niet zo noodzakelijk meer, andere bleken juist cruciaal te zijn om snel en effectief te kunnen handelen. Sowieso bleken we in heel korte tijd regels op te kunnen stellen of veranderen, waar we normaal maanden of zelfs jaren over doen. Ook werd zichtbaar dat slecht opgestelde regels, waarvan onduidelijk is of je ermee bereikt wat ze beogen, voor weerstand en verwarring zorgen. In Italië richten ze hun corona-herstelplan op het aanpakken van de bureaucratie. Misschien kunnen wij in Nederland ook iets zinnigs doen met de geleerde lessen over regels en rek. In het boek is daarvoor als bonus een handig hoofdstuk opgenomen met regels voor het opstellen van regels.

Lees in het artikel van Binnenlands Bestuur hoe Italië dat doet.