Praktijkvoorbeelden

Ontregelen is vooral een kwestie van doen.
Daarom vind je hier verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Wil je meer voorbeelden uit de zorg, bekijk dan de eindrapportage van de Ontregelbus

 • Gezond eten, gezonde bedrijfsvoering

  Een groep bewoners runt een buurtkantine, waar samen waar ze samen gezond en lekker eten (leren) koken. Zij willen grotendeels zonder subsidie draaien en daarom willen zij ook eten verkopen. Daar hebben ze een horeca-vergunning voor nodig en die wordt niet afgegeven in deze straat. Hoe werd dit mooie initiatief toch mogelijk?

 • Mantelzorg moet mogen

  Een gemeente wil stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen sociale omgeving. Wat nu als iemand zijn zieke ouders in een tweede huisje in zijn tuin wil laten wonen? Volgens het bouwbesluit mag dat niet. Waar vindt de gemeente toch de ruimte?

 • Moestuin zonder regels

  Een braakliggend terrein. Zonde! Een bewoner start er een moestuin. En dat wordt zo'n succes dat er uiteindelijk 80 mensen aansluiten. Een hechte community, maar geen organisatievorm. Volgens de gemeentelijke verordening mag dat niet. Hoe lossen zij dit op?

 • Wijkteam zonder mandaat

  Het WMO-team van de gemeente werkt al jaren naar ieders tevredenheid. Maar dan blijkt dat de werkzaamheden niet passen binnen het huidige mandaat van het team. Wat nu?

 • Zelfbouwspeeltuin in Vinexwijk

  Bewoners van een Vinexwijk in aanbouw met weinig voorzieningen maken op een braakliggend stuk terrein een speelplaats. Maar de gemeente haalt de speeltuin zonder pardon weer weg: de veilgheid is het probleem. Waar vinden zij uiteindelijk de rek?

 • Verkoop streekproducten

  Streekproducten verkopen bij een recreatief transferium, een super idee! Maar volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Waar ligt de kans voor een ander perspectief?

 • Ondersteunen buurtinitiatief

  Een buurtbarbecue voor de hele straat! Een idee dat de gemeente toejuicht. Maar de bewoners zijn bang om een financieel risico te lopen en de gemeente ondersteunt deze initiatieven volgens de verordening niet. Hoe kan je hen helpen?

 • Verhuur jongerencentrum

  Door jongeren zelf opgezet jongerencentrum loopt naar 10 jaar terug in bezoekersaantallen. Maar er zijn wel andere ideeën om het centrum rendabel te krijgen. Die passen echter niet in het bestemmingsplan. Waar vindt men de ruimte?

 • Parkeernorm bij BSO

  Een BSO haalt en brengt kinderen met een busje van en naar huis voor de opvang. Ondanks dat er geen parkerende ouders zijn krijgt de BSO van de gemeente de opdracht om parkeerplaatsen aan te leggen. De BSO kan de kosten daarvan niet betalen. Wat nu?

 • Gemeentegrond voor initiatief

  De gemeente brengt eigen grond en vastgoed in eerste instantie op de markt. Maar wat doe je als er een maatschappelijke organisatie is die je graag ruimte wilt bieden?